Інвестиційне право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Інвестиційне право

Добре продумане та професійно реалізоване інвестування є запорукою прибуткового бізнесу.

Наші фахівці допомагають обрати оптимальний для клієнта механізм фінансування інвестиційної діяльності в Україні, забезпечують врегулювання юридичних та законодавчих формальностей, необхідних для залучення фінансування. Ми надаємо якісну правову допомогу на всіх стадіях інвестиційного процесу, починаючи з попереднього планування та структурування інвестицій, їх реєстрації та закінчуючи репатріацією прибутків.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика інвестиційого права, належать:

  • консультування під час планування інвестицій, пошук ефективних інвестиційних рішень;
  • супровід реєстрації іноземних інвестицій;
  • супровід реєстрації та підтримка діяльності іноземних представництв;
  • розробка проектів зовнішньоекономічних договорів, їх оформлення та реєстрація;
  • консультування щодо репатріації прибутків;
  • правова експертиза зовнішньоекономічних договорів.