Земельне право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Земельне право

Значна частина питань, з якими до нас звертаються наші клієнти, прямо чи опосередковано стосуються земельних відносин. Тому, ми приділяємо особливу увагу розвитку нашої практики земельного права.
Наші фахівці володіють глибокими знаннями у сфері земельного законодавства, яке почало формуватися ще з часів СРСР, та станом на цей момент перебуває у стані постійних динамічних змін. Такі знання дозволяють їм здійснювати супровід не лише сучасних проектів, але й займатись вирішенням задавнених питань багаторічної давності, які регулювалися чинним на той момент законодавством.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика земельного права, належать:

  • консультування, підготовка проектів та супровід укладання договорів купівлі-продажу, оренди, сервітуту земельних ділянок та ін.;
  • правовий супровід оформлення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки або право постійного користування землею;
  • юридичний супровід державної реєстрації прав на землю;
  • комплексна правова експертиза (due diligence) земельних ділянок;
  • представництво інтересів у державних органах влади, в органах місцевого самоврядування;
  • правова допомога під час приватизації земельних ділянок, у тому числі за умови проведення аукціонів, торгів та конкурсів;
  • представництво інтересів під час вирішення земельних спорів у судовому порядку.