Право інтелектуальної власності

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Право інтелектуальної власності

На сьогоднішній день об’єкти права інтелектуальної власності (комерційні найменування, торгові марки, комп’ютерні програми, промислові зразки, винаходи, корисні моделі) набувають все більшого значення, а іноді стають основним капіталоутворюючим фактором компанії. Тому, питання належного юридичного захисту права інтелектуальної власності на ці об’єкти набуває все більшої актуальності.

Наші фахівці забезпечують нашим клієнтам весь спектр правової допомоги у сфері права інтелектуальної власності, включаючи захист порушених прав в адміністративному та судовому порядку.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика права інтелектуальної власності, належать:

  • розробка стратегії та визначення оптимальних способів правової охорони та захисту, об’єктів права інтелектуальної власності, які перебувають у власності/користуванні компанії;
  • правовий супровід підготовки та укладання ліцензійних угод, договорів про передачу прав інтелектуальної власності, договорів комерційної концесії (франчайзингових угод), договорів замовлення на створення об’єктів права інтелектуальної власності та інших;
  • консультування з питань реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності;
  • підготовка, подача і супровід заявок на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей);
  • підтримка, продовження і припинення дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а також патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
  • адміністративний та судовий захист прав інтелектуальної власності під час вирішення спорів, що виникають внаслідок набуття, придбання і використання прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також спорів, пов’язаних із їх порушенням.