Реструктуризація та банкрутство

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Реструктуризація та банкрутство

У випадку погіршення платоспроможності підприємства доволі часто виникає необхідність у реорганізації бізнесу, перерозподілі боргових зобов’язань та інвестиційних коштів, припиненні певних видів діяльності. Професійно проведена реструктуризація бізнесу допомагає подолати дефолтну ситуацію та відновити платоспроможність.

Наші фахівці володіють досвідом проведення реструктуризації боргів, як у судовому порядку, включаючи процедуру відновлення платоспроможності, так і в позасудовому. Ми надаємо правову допомогу нашим клієнтам на стадії підготовки до реструктуризації, у розробці плану подолання неплатоспроможності, у проведенні переговорів з кредиторами щодо зменшення, розстрочення чи відстрочення боргових зобов’язань, здійсненні операцій з проблемними активами, підготовці відповідних угод та їхньому подальшому супроводі.

Фахівці компанії також надають нашим клієнтам правову допомогу у справах про банкрутство, незалежно від застосування загального, спеціального або спрощеного порядку провадження, судової процедури, яка застосовується до боржника, категорії, виду діяльності боржника і кредитора.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика реструктуризації та банкрутства, належать:

  • аналіз фінансового стану підприємства та розробка плану подолання неплатоспроможності;
  • представництво інтересів клієнта у переговорах з контрагентами щодо врегулювання проблемної заборгованості;
  • правовий супровід заміни кредитора в зобов’язаннях шляхом відступу права вимоги, правонаступництва та ін.;
  • стягнення проблемної заборгованості;
  • консультування з питань правового регулювання процедури банкрутства та практики відновлення платоспроможності;
  • проведення процедур банкрутства «під ключ»;
  • представництво інтересів клієнта у справах про банкрутство у судах всіх інстанцій, а також у податкових та інших контролюючих органах.