Податкове право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Податкове право

Здійснення підприємницької діяльності передбачає ретельне її планування. Одним з елементів такого планування є оптимізація оподаткування. Фахівці нашої компанії володіють ґрунтовним знанням у галузі податкового законодавства, що дозволяє їм, у результаті аналізу кожної окремої ситуації, з метою мінімізації податкового навантаження, запропонувати клієнтові найбільш оптимальну для нього модель оподаткування.

Також, наші фахівці надають комплексну правову допомогу під час проведення на підприємстві податкових перевірок. Зокрема, в порядку надання такої допомоги, ми здійснюємо аналіз документів, що стали підставою для проведення перевірки, наявність чи відсутність законних підстав для допуску працівників податкових органів до її проведення, консультування працівників підприємства під час перевірки, фіксування можливих порушень з боку працівників податкових органів, контроль належного документального оформлення процедури та результатів перевірки.

Фахівці компанії володіють значним досвідом супроводу процедури адміністративного та судового оскарження рішень і дій податкових органів, представництва інтересів клієнтів в судах усіх інстанцій.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика податкового права, належать:

  • консультування з питань оподаткування фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів;
  • аналіз окремих транзакцій та бізнес-схем клієнтів з метою виявлення та мінімізації можливих податкових ризиків;
  • розробка оптимальних моделей оподаткування, виходячи з конкретної бізнес-схеми, що застосовується клієнтом;
  • представництво інтересів клієнтів в податкових органах, у тому числі з питань отримання індивідуальних податкових консультацій;
  • правовий супровід перевірок податкових органів, оскарження їхніх незаконних дій;
  • правовий супровід процедури адміністративного та судового оскарження рішень та дій податкових органів.