Господарське право

Практики Адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Господарське право

Галузь господарського права є комплексною, та включає в себе цілий ряд різних правових інститутів. Тому, створюючи практику господарського права, наша компанія ставила собі за мету, забезпечити нашим клієнтам надання такої правової допомоги, яка б надавала змогу здійснювати супровід усіх можливих поточних питань, які виникають під час здійснення нашими клієнтами господарської діяльності.

Наші фахівці забезпечують комплексний правовий супровід поточної господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання незалежно від його організаційно-правової форми, розміру, видів діяльності. При цьому, такий супровід здійснюється з врахуванням особливостей індустрії, у якій здійснює свою діяльність наш клієнт.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика господарського права, належать:

  • розробка основних договорів, які постійно використовуються нашими клієнтами під час здійснення господарської діяльності;
  • супровід претензійної роботи підприємства;
  • участь та представництво інтересів клієнтів під час переговорів з контрагентами;
  • представництво інтересів клієнтів під час вирішення господарських спорів, у тому числі про стягнення дебіторської/кредиторської заборгованості.