Практика кримінального права

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Практика кримінального права

Однією із ключових практик компанії є практика кримінального права у справах, зокрема, економічного, службового та корупційного характеру (white-collar crime). Адвокати компанії якісно та ефективно забезпечують захист прав і законних інтересів бізнесу, а також приватних клієнтів від необґрунтованих та протиправних посягань правоохоронних органів. Значний досвід адвокатів компанії у різноманітних слідчих діях та під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження допомагає надавати правову допомогу клієнтам на усіх стадіях кримінального провадження на найвищому рівні. В рамках цієї практики адвокати компанії також здійснюють захист потерпілих від корпоративного шахрайства та недобросовісних контрагентів.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика кримінального права, належать:

  • надання правової допомоги клієнтам під час проведення правоохоронними та контролюючими органами перевірок, надання відповідей на запити відповідних органів;
  • надання правових консультацій та комплексної кримінально-правової експертизи “білокомірцевих злочинів”;
  • представництво та захист інтересів клієнтів на досудовому розслідуванні, правовий супровід та участь у слідчих діях;
  • захист прав, свобод і законних інтересів клієнтів в кримінальних справах на будь-яких стадіях судового розгляду;
  • організація та проведення внутрішньо корпоративних розслідувань;
  • надання правової допомоги особам, стосовно яких розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію);
  • представництво інтересів потерпілих під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, прав і обов’язків потерпілих, цивільних позивачів, цивільних відповідачів у кримінальних провадженнях;
  • надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.