Договірне право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Договірне право

Після здобуття Україною незалежності та прийняття нового цивільного законодавства, учасники цивільних правовідносин отримали можливість значну частину своїх відносин врегульовувати на власний розсуд, шляхом укладення договору. Умови, погоджені сторонами у такому договорі, набувають для них обовʼязкового характеру. Тому, укладаючи такий договір, слід дослідити цілий ряд обставин: відповідність умов договору вимогам законодавства, наявність досягнення згоди з усіх істотних умов, можливі ризики, які можуть виникнути у результаті укладення договору та ін.

Наші фахівці надають правову допомогу нашим клієнтам на всіх стадіях договірного процесу (підготовки проекту договору, під час переддоговірних переговорів, під час підписання та виконання договору та ін.).

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика договірного права, належать:

  • консультування на предмет обрання оптимальних для інтересів клієнта виду та форми договору, порядку його укладення;
  • розробка проектів договорів та змін до них;
  • аналіз наданих клієнтом договорів на предмет їх відповідності чинному законодавству, наявності усіх істотних умов, підстав для визнання договору недійсним та інших можливих ризиків;
  • представництво інтересів клієнта під час проведення переговорів з приводу його укладення.