Трудове право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Трудове право

Трудове законодавство в Україні є доволі складним і суперечливим та, в силу своєї архаїчності, доволі часто належним чином не врегульовує відносини між роботодавцем та працівниками. Відсутність належного регулювання цих відносин стає причиною численних трудових спорів. Тому, належне оформлення та чітке врегулювання трудових відносин відповідає інтересам як роботодавця, так і найманих працівників.

Фахівці нашої компанії володіють глибокими знаннями у сфері трудового законодавства та мають значний досвід його застосування, що дає їм змогу надавати нашим клієнтам правову допомогу у будь-якому сегменті трудових відносин. Наші фахівці багаторазово приймали участь у вирішенні трудових спорів, як у судовому, так і позасудовому порядку, та здобули досвід представництва інтересів, як роботодавця, так і працівників.

Також, нашим клієнтам, які виступають роботодавцями, ми забезпечуємо комплексний правовий супровід належного документального оформлення та нормативно-правового врегулювання трудових відносин на підприємстві.

До основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика трудового права, належать:

  • розробка кадрової документації;
  • підготовка трудових договорів та контрактів з працівниками та керівним персоналом;
  • підготовка та реєстрація колективних трудових договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про конфіденційну інформацію, а також інших локальних нормативних актів;
  • розробка режимів охорони комерційної таємниці та прав на інтелектуальну власність, створену в процесі виконання трудових обов’язків;
  • підготовка договорів про захист персональних даних та аналіз іншої документації на предмет відповідності законодавству про захист персональних даних;
  • підготовка проектів наказів, розпоряджень, інших актів керівництва компанії;
  • допомога у працевлаштуванні іноземних громадян та отриманні дозволу на роботу, реєстрації іноземних громадян в органах міграції;
  • консультування з питань охорони праці, оплати праці, преміювання, страхових і пенсійних нарахувань, соціальних пільг;
  • представництво під час врегулювання трудових спорів;
  • правовий супровід та представництво інтересів в судових органах під час вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.