Корпоративне право

Практики адвокатської компанії «Прокопишин і Партнери»

Корпоративне право

Наші фахівці надають повний спектр правової допомоги під час реєстрації компаній, у тому числі з іноземними інвестиціями, при створенні спільних підприємств, відкритті представництв та філій іноземних юридичних осіб. Ми забезпечуємо підготовку повного комплекту документів, реєстрацію в державних органах, отримання всіх необхідних дозволів та сертифікатів, включаючи дозвіл на працевлаштування для іноземних громадян.

Також компанія надає юридичну підтримку вже існуючому бізнесу. Наші фахівці здійснюють правовий супровід організації та проведення загальних зборів акціонерів/учасників, надають консультації щодо корпоративного управління, допомагають учасникам/акціонерам у захисті їхніх прав та інтересів під час вирішення корпоративних конфліктів.

Ми надаємо правову допомогу у питаннях ліквідації підприємств різних організаційно-правових форм, підготовці необхідних для цього документів та врегулюванні відповідних питань з державними органами.

Серед основних видів правової допомоги, надання яких забезпечує практика корпоративного права, можна виділити наступні:

 • розробка оптимальних організаційних структур для ведення конкретного виду бізнесу й ефективних моделей корпоративного управління та консультування із зазначених питань;
 • підготовка проектів документів для створення, реєстрації юридичних осіб, а також для початку господарської діяльності, зокрема установчих документів, протоколів, локальних корпоративних документів;
 • реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відособлених підрозділів, представництв іноземних компаній;
 • супровід внесення змін до установчих документів, зміни розміру статутного капіталу, найменування, місцезнаходження компанії, органів управління;
 • підготовка, скликання й проведення загальних зборів учасників/акціонерів;
 • юридичний супровід купівлі-продажу та інших цивільно-правових угод щодо розпорядження корпоративними правами;
 • зміна структури учасників внаслідок відчуження корпоративних прав, виходу чи виключення учасника;
 • консультування і представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів, у тому числі в судовому порядку;
 • правовий супровід корпоративної реструктуризації: перетворення, злиття, приєднання, поділ, виділ;
 • юридичний супровід припинення юридичних осіб шляхом ліквідації, а також їх відокремлених підрозділів;
 • проведення комплексної незалежної юридичної експертизи (due diligence).