Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta przed Sądem Najwyższym

15/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta – urzędnika spółki handlowej w sporze o roszczenie pochodne członka tej spółki o odszkodowanie, których łączna kwota została określona przez powoda na ponad UAH 2 400 000. W wyniku udzielonej pomocy prawnej Uchwała Sądu Najwyższego w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 15 maja 2019 r. utrzymała w mocy […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Sądem Najwyższym Ukrainy

27/05/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 27 maja 2015 roku prawnicy firmy reprezentowali interesy klienta w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy Ukrainy. W przedmiotowej sprawie przeciwnicy naszych klientów zwrócili się do sądu o uchylenie decyzji Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy z powodu nierównego stosowania przez sąd kasacyjny tych samych norm prawa procesowego, a mianowicie art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy. […]