Prawnik spółki poprowadził wykład dla studentów Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

19/10/2022 Posted Posted in Aktualności

W dniu 19 października 2022 r. mec. Taras Seniv na zaproszenie kierownika katedry teorii państwa i prawa, doc. Maryny Mykolaivnej Olashyn, wygłosił wykład dla studentów wydziału prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii. Podczas wykładu Taras Seniv opowiedział o swoim doświadczeniu w ochronie praw klientów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ponadto prawnik wraz z naukowcami i […]

Prawnik spółki skutecznie bronił przewodniczącego rady gminy w sprawie o wykroczenie administracyjne

02/02/2022 Posted Posted in Aktualności

Adwokat firmy Arsen Astashkin skutecznie reprezentował i chronił interesy klienta – szefa organu przedstawicielskiego samorządu terytorialnego, w przypadku pociągnięcia klienta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie części 1 art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych (niezgłoszenie przez osobę w przypadkach i trybie przewidzianym prawem istnienia rzeczywistego konfliktu interesów) oraz zgodnie z częścią 2 art. 172-7 KupAP (podejmowanie decyzji […]

Prawnik firmy został wpisany do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego

25/10/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Decyzją Rady Adwokackiej Obwodu Lwowskiego z dnia 25 października 2019 r. adwokat spółki Taras Seniw został włączony do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego. Taras Seniv będzie monitorował przestrzeganie praw i gwarancji adwokackich podczas dochodzenia prawników przez organy ścigania.

Prawnik firmy wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej

11/10/2019 Posted Posted in Aktualności

11 października 2019 r. prawnik firmy Jarosław Hasiak wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali na tematy związane z zarządzaniem państwem w zakresie własności intelektualnej, zagadnieniami organizacji systemu ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami stanowienia prawa ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami ochrony praw własności intelektualnej.

Prawnicy firmy wzięli udział w Ogólnoukraińskim forum na temat bezpieczeństwa korporacyjnego i prawnego

09/08/2019 Posted Posted in Aktualności

9 sierpnia 2019 r. prawnicy spółki Arsen Astaszkin, Taras Seniv i Wasyl Grynczuk wzięli udział w Ogólnoukraińskim Forum Prawnego Bezpieczeństwa Korporacyjnego. Podczas forum, w celu wymiany doświadczeń, uczestnicy poruszali szereg aktualnych zagadnień, w szczególności: szpiegostwo korporacyjne i kryminalistykę; przestępstwa korporacyjne; dossier kontrahenta lub konkurenta, które należy wziąć pod uwagę; fantomowi kontrahenci, jak być bezpiecznym; konflikty […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta przed Sądem Najwyższym

15/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta – urzędnika spółki handlowej w sporze o roszczenie pochodne członka tej spółki o odszkodowanie, których łączna kwota została określona przez powoda na ponad UAH 2 400 000. W wyniku udzielonej pomocy prawnej Uchwała Sądu Najwyższego w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 15 maja 2019 r. utrzymała w mocy […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta we Lwowskim Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym

01/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta podmiotu gospodarczego – podatnika w sporze z Wydziałem Głównym Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie lwowskim. W wyniku udzielonej pomocy prawnej decyzja Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 maja 2018 r. utrzymała w mocy orzeczenie Lwowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r., które w całości […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w Sądzie Gospodarczym w Kijowie

16/04/2019 Posted Posted in Aktualności

W dniu 16.04.2019 Sąd Gospodarczy w Kijowie wydał postanowienie, które zaspokoiło roszczenie naszego klienta o windykację na jego rzecz z tytułu umowy kupna-sprzedaży udziału w kapitale zakładowym (prawa korporacyjne) osoby prawnej, która jest właścicielem kamieniołomu granitu. Wierzytelność została uregulowana w całości, dług został ściągnięty w kwocie 2.822.000 UAH. Interesy klienta reprezentował prawnik firmy Taras Seniv.

Prawnicy firmy wzięli udział w ukraińsko-niemieckim forum prawników

27/11/2018 Posted Posted in Aktualności

W dniach 26-27 listopada 2018 r. starszy wspólnik spółki Bohdan Prokopyszyn oraz prawnik spółki Taras Seniw wzięli udział w ukraińsko-niemieckim forum prawników. W ramach forum odbyło się wydarzenie informacyjno-dyskusyjne „Forum o obronie w postępowaniu karnym”. Ze strony niemieckiej adwokaturę reprezentował dyrektor międzynarodowego oddziału Federalnej Izby Adwokackiej adwokat dr. Veronika Horrer oraz członkowie komisji prawa karnego […]

Prawnik firmy był prelegentem na wydarzeniu organizowanym przez ELSA Lwów

14/11/2018 Posted Posted in Aktualności

14 listopada 2018 r. prawnik spółki Jarosław Hasiak wystąpił jako prelegent na wydarzeniu zorganizowanym przez ELSA Lwów. Podczas wydarzenia Jarosław podzielił się swoimi poglądami na aktualne zagadnienia prawa procesowego cywilnego, w szczególności dotyczące praw i obowiązków uczestników postępowania cywilnego na gruncie nowego Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe sposoby nadużywania praw procesowych […]

Prawnik firmy wziął udział w Międzynarodowym Forum Własności Intelektualnej

25/04/2018 Posted Posted in Aktualności

W dniu 25.04.2018 prawnik firmy Yaroslav Hasyak wziął udział w Międzynarodowym Forum Własności Intelektualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali i oceniali aktualny stan zaawansowania w dziedzinie własności intelektualnej prawa i zaproponował obiecujące mechanizmy poprawy ochrony tych praw, w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych i dozwolonego użytku utworów muzycznych.

Prawnik firmy był prelegentem podczas National ELSA LaWeekend

19/11/2017 Posted Posted in Aktualności

19 listopada 2017 r. prawnik firmy, Jarosław Hasiak, był prelegentem podczas Krajowego LaWeekendu ELSA. Tematem raportu Jarosława było: „Taktyka przesłuchań sądowych i debat sądowych: współczesne realia i perspektywy na przyszłość”. p>Podczas relacji podzielił się swoimi doświadczeniami z przygotowania do przesłuchania świadków, zwłaszcza nielojalnych wobec osoby prowadzącej przesłuchanie, opowiedział, jak należy konstruować swoje wypowiedzi w rozprawach […]