Upowszechnienie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i przepisów sanitarnych

02/04/2020 Posted Posted in Blog

Przeprowadzona analiza praktyki sądowej (około 100 orzeczeń sądowych, które zostały opublikowane w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych) daje podstawy do stwierdzenia, co następuje: 1. bezwzględna większość (ponad 80%) protokołów o naruszeniu zasad kwarantanny, norm i zasad sanitarnych sądy przesyłają do organów ścigania, które przygotowały odpowiednie materiały, w celu należytego rejestracja i usuwanie braków (do rewizji) […]

Zmiany legislacyjne w zakresie naliczania czynszów, obliczania przedawnienia i innych nowości w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

31/03/2020 Posted Posted in Blog

30 marca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [ nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.]. W wymienionej ustawie między innymi „Przepisy końcowe i przejściowe” Kodeksu cywilnego Ukrainy zostały uzupełnione o […]