Prawnik spółki poprowadził wykład dla studentów Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

19/10/2022 Posted Posted in Aktualności

W dniu 19 października 2022 r. mec. Taras Seniv na zaproszenie kierownika katedry teorii państwa i prawa, doc. Maryny Mykolaivnej Olashyn, wygłosił wykład dla studentów wydziału prawa Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii. Podczas wykładu Taras Seniv opowiedział o swoim doświadczeniu w ochronie praw klientów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ponadto prawnik wraz z naukowcami i […]

Prawnik spółki skutecznie bronił przewodniczącego rady gminy w sprawie o wykroczenie administracyjne

02/02/2022 Posted Posted in Aktualności

Adwokat firmy Arsen Astashkin skutecznie reprezentował i chronił interesy klienta – szefa organu przedstawicielskiego samorządu terytorialnego, w przypadku pociągnięcia klienta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie części 1 art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych (niezgłoszenie przez osobę w przypadkach i trybie przewidzianym prawem istnienia rzeczywistego konfliktu interesów) oraz zgodnie z częścią 2 art. 172-7 KupAP (podejmowanie decyzji […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w procesie derywacyjnym

18/02/2020 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnik firmy Jarosław Hasiak skutecznie bronił interesów klienta w sporze z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesionym w imieniu spółki, z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez byłego kierownika w kwota około 1,5 mln hrywien. Po rozpatrzeniu wskazanej sprawy Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego zaspokoił w całości roszczenia, z czym zgodził się również Zachodni Apelacyjny […]

Prawnik firmy został wpisany do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego

25/10/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Decyzją Rady Adwokackiej Obwodu Lwowskiego z dnia 25 października 2019 r. adwokat spółki Taras Seniw został włączony do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego. Taras Seniv będzie monitorował przestrzeganie praw i gwarancji adwokackich podczas dochodzenia prawników przez organy ścigania.

Prawnik firmy był prelegentem podczas National ELSA LaWeekend

19/11/2017 Posted Posted in Aktualności

19 listopada 2017 r. prawnik firmy, Jarosław Hasiak, był prelegentem podczas Krajowego LaWeekendu ELSA. Tematem raportu Jarosława było: „Taktyka przesłuchań sądowych i debat sądowych: współczesne realia i perspektywy na przyszłość”. p>Podczas relacji podzielił się swoimi doświadczeniami z przygotowania do przesłuchania świadków, zwłaszcza nielojalnych wobec osoby prowadzącej przesłuchanie, opowiedział, jak należy konstruować swoje wypowiedzi w rozprawach […]

Prawnicy spółki wzięli udział w prezentacji projektu e-resident.gov.ee

20/06/2017 Posted Posted in Aktualności

W dniu 20 czerwca 2017 r. prawnicy spółki Jarosław Hasyak i Taras Seniv wzięli udział w prezentacji projektu e-resident.gov.ee. Projekt ten umożliwia obcokrajowcom, w tym obywatelom Ukrainy , aby zostać cyfrowym rezydentem Estonii. Taka rezydencja zapewnia możliwość nieograniczonego dostępu do PayPal i Braintree, minimalne obciążenia podatkowe, wygodną współpracę z innymi kontrahentami będącymi rezydentami Unii Europejskiej […]

Prawnicy spółki skutecznie bronili interesów klienta – podmiotu górniczego

01/03/2017 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta – podmiotu gospodarczego wydobywającego minerały o znaczeniu lokalnym na terenie obwodu lwowskiego. W wyniku udzielenia pomocy prawnej przez Uchwały Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz od dnia 18 stycznia 2017 r. decyzja Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego odmawiająca zaspokojenia powództw Prokuratury Obwodu Lwowskiego o unieważnienie […]

Prawnik firmy był prelegentem na konferencji Law IT: Conflicts

25/02/2017 Posted Posted in Aktualności

W dniu 25 lutego 2017 r. prawnik spółki, Jarosław Hasiak, był prelegentem podczas wydarzenia Prawo IT: Konflikty prawne. Podczas wydarzenia omówiono specyfikę relacji z organami ścigania i kontrolnymi omówiono najważniejsze aspekty przygotowania do przeszukań i kontroli, kwestie zgodności wewnętrznej i zewnętrznej, a także sposoby rozwiązywania konfliktów z pracownikami oraz zagrożenia związane z nałożeniem kar pieniężnych […]

Prawnik firmy Yaroslav Hasiak był prelegentem na warsztatach Law IT: Listopad. Edycja umowy

10/11/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

10 listopada 2016 r. prawnik spółki Jarosław Hasiak wystąpił jako prelegent na warsztatach „Prawo IT: listopad. Edycja umowy” pod hasłem: „Ochrona IP: aspekt umowny”. Podczas warsztatu Jarosław Hasiak mówił o możliwościach efektywnego kontraktowego ustrukturyzowania portfela własności intelektualnej, w szczególności, ale nie wyłącznie, praw autorskich do programów komputerowych.

Starszy wspólnik spółki Bohdan Prokopyszyn wziął udział w podpisaniu memorandum między Lwowską Obwodową Radą Adwokacką a LNU im. Iwan Franko

29/10/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 29 października 2016 r. Bohdan Prokopyszyn, jako wiceprzewodniczący Lwowskiej Obwodowej Rady Adwokackiej, wziął udział w podpisaniu memorandum o współpracy instytucjonalnej między Lwowską Obwodową Radą Adwokacką a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Zgodnie z memorandum postanowień Rada Adwokacka Obwodu Lwowskiego udzieli niezbędnej pomocy metodycznej w nauczaniu dyscyplin prawniczych, rozumiejąc fundamentalną rolę prawnika w […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta w Apelacyjnym Sądzie Handlowym w Kijowie

15/06/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 15 czerwca 2016 r. decyzja Apelacyjnego Sądu Handlowego w Kijowie pozostawiła niezmienioną decyzję Sądu Gospodarczego w Kijowie, który odmówił zaspokojenia roszczenia windykacyjnego od naszego klienta (będącego właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego ) na rzecz swojego najemcy (będącego jednym z największych operatorów na rynku sprzedaży materiałów budowlanych) ponad 2 mln euro kary za naruszenie warunków umowy […]

Prawnicy spółki wzięli udział w VI Zachodnioukraińskim Forum Prawnym

27/05/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniach 26-27 maja 2016 r. we Lwowie odbyło się VI Zachodnioukraińskie Forum Prawne zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. Wspólnik zarządzający firmy Wasyl Grynczuk, a także w wydarzeniu wzięli udział prawnicy spółki Arsen Astashkin, Taras Seniv i Yaroslav Hasyak. W pierwszym dniu wydarzenia uczestnicy forum dyskutowali na aktualne tematy walki z korupcją na Ukrainie. W […]