Nieruchomości i budownictwo

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Nieruchomości i budownictwo

Nasi fachowcy, którzy specjalizują się na operacjach z nieruchomością, mają znaczne doświadczenie kompleksowej obsługi projektów, związanych ze stworzeniem oraz alienacją obiektów nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej i produkcyjnej.

Doradztwo naszym klientom w sprawach nabycia, alienacji, dzierżawy nieruchomości mieszkalnej, komercyjnej, komunalnej, państwowej. Na prośbę klienta, nasi fachowcy również spełniają kompleksową ekspertyzę prawną (due diligence) interesujących ich nieruchomości.

Do głównych rodzajów pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza
praktyka nieruchomości i budownictwa, należą:

  • doradztwo w sprawach sprzedaży, nabycia, dzierżawy, budownictwa pomieszczeń biurowych, obiektów handlowych i przemysłowych, kompleksów mieszkalnych i mieszanych;
  • ekspertyza prawna (due diligence) nieruchomości;
  • asysta prawna podczas prywatyzacji majątku nieruchomego, w tym w warunkach przeprowadzenia aukcji, licytacji i konkursów;
  • dokonanie formalności prawnych do własności na nieruchomości;
  • asysta prawna procedury otrzymania dokumentów pozwalających na budownictwo, rekonstrukcję i remont nieruchomości.