Prawo gospodarcze

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Prawo gospodarcze

Branża prawa gospodarczego jest kompleksowa i zawiera cały szereg różnych instytutów prawnych. Dlatego tworząc praktykę prawa gospodarczego, nasza kancelaria stawiała sobie za cel zabezpieczyć klientom świadczenie takiej pomocy prawnej, która dawałaby możliwość spełniać wsparcie wszystkich możliwych kwestii bieżących, które powstają podczas działalności gospodarczej naszych klientów.

Nasi fachowcy zabezpieczają kompleksową obsługę prawną potocznej działalności gospodarczej dowolnego subiektu gospodarowania bez względu na jego formę organizacyjno-prawną, rozmiar, rodzaje działalności. Przy czym takie wsparcie świadczy się z uwzględnieniem właściwości działalności naszych klientów.

Do głównych form pomocy prawnej, świadczenie których zapewnia praktyka prawa gospodarczego, należą:

  • opracowanie głównych umów, które stale wykorzystują nasi klienci podczas prowadzenia działalności gospodarczej;
  • asysta prawna w przypadku rozczeń przedsiębiorstwa;
  • uczestnictwo i reprezentowanie interesów klientów podczas rokowań z kontrahentami;
  • eprezentowanie interesów klientów podczas rozpatrzenia sporów gospodarczych, m.in. o ściągnięcie zadłużenia debetowego /kredytowego.