Praktyka administracyjna

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Praktyka administracyjna

Z powodu uregulowania działalności gospodarczej w Ukrainie, biznes musi dużo czasu i wysiłku marnować na przechodzenie różnego rodzaju procedur o charakterze pozwalającym.

Nasi fachowcy świadczą klientom pomoc prawną w otrzymaniu różnego rodzaju licencji, certyfikatów, pozwoleń, świadectw i innych dokumentów o charakterze pozwalającym. Znajomość odpowiedniego ustawodawstwa i doświadczenie w przechodzeniu każdego etapu odpowiedniej procedury administracyjnej pozwala na otrzymanie dla naszych klientów niezbędnych dokumentów pozwalających w maksymalnie krótkim terminie.

Główne formy pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza praktyka
administracyjna, to:

  • doradztwo w kwestii konieczności otrzymania dokumentów o charakterze pozwalającym dla prowadzenia pewnego rodzaju działalności gospodarczej;
  • sprawdzenie klienta pod względem zgodności z umowami licencyjnymi lub innymi umowami, dotrzymanie których konieczne jest dla otrzymania dokumentu o charakterze pozwolenia;
  • przygotowanie i przedstawienie pakietu dokumentów, niezbędnych do otrzymania dokumentu o charakterze pozwolenia;
  • przedstawicielstwo interesów klienta podczas rozpatrzenia przez organ administracyjny sprawy o wydaniu dokumentu o charakterze pozwolenia;
  • zaskarżenie decyzji organu administracyjnego, przyjętej w trakcie rozpatrzenia sprawy o wydaniu dokumentu o charakterze pozwolenia.