Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Prawo spadkowe

Znaczną część spraw cywilnych, obsługą których zajmują się fachowcy naszej kancelarii, stanowią sprawy spadkowe.

Nasi fachowcy świadczą kompleksową pomoc prawną w sporządzeniu spadku, która polega na przygotowaniu odpowiedniego pakietu niezbędnych dokumentów, reprezentowanie interesów naszych klientów u notariusza, w urzędach państwowych i organach samorządu terytorialnego, sądach oraz innych instytucjach i organizacjach.

Do głównych rodzajów pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza praktyka prawa spadkowego, należą:

  • doradztwo w sprawach dziedziczenia testamentowego i ustawowego, spełnienie prawa spadkowego i sporządzenia prawa do spadku;
  • asysta prawna nadaniu formy prawnej dziedziczeniu, m.in. dziedziczeniu majątku nieruchomego, ziemi, wkładów w instytucjach finansowych, przekazanego pod zastaw majątku, osobistych praw niemajątkowych, praw korporacyjnych;
  • asysta prawna sporów, związanych z przyjęciem spadku, m.in. sporów o ustalenie dodatkowego terminu dla przyjęcia spadku, o podziale majątku dziedzicznego, wydzielania i ustalenia udziału w majątku dziedzicznym, usunięcie od prawa do dziedziczenia etc.;
  • asysta prawna spraw sądowych o uznaniu świadectwa o prawie do dziedziczenia za nieważne, uznanie prawa własności do majątku dziedzicznego, uznanie testamentu za nieważny, zaskarżenie wielkości udziału w majątku dziedzicznym etc.;
  • asysta prawna spraw sądowych o ustalenie faktów, mających znaczenie prawne (ustalenie stosunków rodzinnych ze spadkodawcą, bycia z nim jedną rodziną, stałego pobytu razem ze spadkodawcą w okresie otwarcia spadku etc.).

BOHDAN PROKOPYSHYN

Starszy Partner

+38 032 261 14 93
pr@prokopyshynpartners.com

WASYL HRYNCZUK

Partner zarządzający

+38 032 261 14 93
hr@prokopyshynpartners.com

JAROSŁAW HASIAK

Adwokat

+38 032 261 15 01
ga@prokopyshynpartners.com