Prawo rodzinne

Praktyky Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”

Prawo rodzinne

Regulacja prawna stosunków rodzinnych zawsze była kwestią dość delikatną. Sytuacja ta jest związana z tym, że przy rozwiązaniu konfliktowych sytuacji rodzinnych trzeba nie tylko stosować normy prawa, ale też uwzględniać inne aspekty charakteru etycznego i moralnego.

Nasi fachowcy mają znaczne doświadczenie rozwiązania sporów rodzinnych zarówno w trybie sądowym, jak i pozasądowym. Przy rozwiązaniu takich konfliktów najpierw stawiamy sobie za cel sprowadzić do minimum moralne straty naszych klientów i minimalizować możliwe dla nich negatywne skutki ekonomiczne.

Wśród głównych rodzajów pomocy prawnej, świadczenie których zabezpiecza praktyka prawa rodzinnego, można wymienić:

  • przygotowanie i reprezentowanie interesów klienta przy zawarciu kontraktu ślubnego;
  • asysta prawna spraw o rozwiązaniu małżeństwa, uznania małżeństwa za nieważne;
  • asysta prawna podziału majątku małżeństwa zarówno w trybie sądowym, jak i pozasądowym trybie wynikającym z umowy.
  • asysta prawna spraw o wyznaczenie miejsca zamieszkiwania małoletnich dzieci (dziecka), trybu ich kontaktowania z tym drugim z małżeństwa, kto mieszka oddzielnie od dziecka, sposób wychowania i utrzymania dziecka;
  • asysta prawna spraw o wydanie pozwolenia dla wyjazdu dziecka za granicę;
  • asysta prawna w sprawach o egzekucji alimentów;
  • asysta prawna spraw o pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich;
  • asysta prawna w adopcji, a także rozwiązanie przysposobienia;
  • pomoc w sprawach o ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa.