Upowszechnienie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i przepisów sanitarnych

02/04/2020 Posted Posted in Blog

Przeprowadzona analiza praktyki sądowej (około 100 orzeczeń sądowych, które zostały opublikowane w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych) daje podstawy do stwierdzenia, co następuje: 1. bezwzględna większość (ponad 80%) protokołów o naruszeniu zasad kwarantanny, norm i zasad sanitarnych sądy przesyłają do organów ścigania, które przygotowały odpowiednie materiały, w celu należytego rejestracja i usuwanie braków (do rewizji) […]

Odpowiedzialność za naruszenie warunków kwarantanny, zasad i przepisów sanitarnych

Posted Posted in Blog

W dniu 17 marca 2020 r. weszła w życie ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19)”, która ustanawia odpowiedzialność administracyjną za naruszenie w nowym wydaniu zostały określone zasady dotyczące kwarantanny osób, a także art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewidywał odpowiedzialność karną za naruszenie […]

Zmiany legislacyjne w zakresie naliczania czynszów, obliczania przedawnienia i innych nowości w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

31/03/2020 Posted Posted in Blog

30 marca 2020 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji społecznych i ekonomicznych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-2019)” [ nr 3275 z dnia 29 marca 2020 r.]. W wymienionej ustawie między innymi „Przepisy końcowe i przejściowe” Kodeksu cywilnego Ukrainy zostały uzupełnione o […]

Odpowiedzialność za korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania

14/10/2019 Posted Posted in Blog

W ostatnim czasie coraz częściej musimy udzielać pomocy prawnej podczas przeszukań prowadzonych w ramach śledztwa w sprawie przestępstw związanych z używaniem nielicencjonowanego oprogramowania. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​bardzo niewiele osób jest świadomych ryzyka i odpowiedzialności związanych z popełnianiem takich przestępstw. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odpowiedzialności za korzystanie z […]

Zatrzymanie osoby poszukiwanej na arenie międzynarodowej przez Interpol. Areszt tymczasowy i ekstradycyjny.

07/10/2019 Posted Posted in Blog

Począwszy od 2016 roku gwałtownie wzrosła liczba aresztowań obcokrajowców poszukiwanych przez Interpol przy przekraczaniu granicy z Ukrainą. Związane jest to z uruchomieniem w 2016 roku bezpiecznego kanału komunikacji pomiędzy Administracją Państwowej Straży Granicznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Sekretariatem Generalnym Interpolu, zainstalowaniem oprogramowania systemowego oraz upoważnieniem pracowników do korzystania z odpowiednie zautomatyzowane banki danych. Umożliwiło to […]

Czym jest Interpol i jak znaleźć się w jego bazach poszukiwanych

03/10/2019 Posted Posted in Blog

Znaczna część spraw w naszej praktyce karnej to sprawy związane z procedurą zatrzymania, aresztowania i ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol. Postanowiliśmy podsumować doświadczenie i wiedzę, które zdobyliśmy podczas ochrony klientów w ramach procedur ekstradycyjnych i podzielić się nimi z Państwem. Zacznijmy więc najpierw od tego, czym jest Interpol, jakie są zasady działania tej organizacji oraz […]