Aktualności

Prawnik spółki skutecznie bronił przewodniczącego rady gminy w sprawie o wykroczenie administracyjne

Adwokat firmy Arsen Astashkin skutecznie reprezentował i chronił interesy klienta – szefa organu przedstawicielskiego samorządu terytorialnego, w przypadku pociągnięcia klienta do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie części 1 art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych (niezgłoszenie przez osobę w przypadkach i trybie przewidzianym prawem istnienia rzeczywistego konfliktu interesów) oraz zgodnie z częścią 2 art. 172-7 KupAP (podejmowanie decyzji w warunkach rzeczywistego konfliktu interesów).
W wyniku udzielenia pomocy prawnej decyzją sądu postępowanie w sprawach o wykroczenia administracyjne przewidziane w art. 172-7 ust. 1 i art. 172-7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych przeciwko klientowi została zamknięta na podstawie klauzuli 1 art. 247 Kodeksu wykroczeń administracyjnych w związku z brakiem zdarzenia i składu wykroczenia administracyjnego.