Blog

Odpowiedzialność za naruszenie warunków kwarantanny, zasad i przepisów sanitarnych

W dniu 17 marca 2020 r. weszła w życie ustawa Ukrainy „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusowej (COVID-19)”, która ustanawia odpowiedzialność administracyjną za naruszenie w nowym wydaniu zostały określone zasady dotyczące kwarantanny osób, a także art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewidywał odpowiedzialność karną za naruszenie zasad i norm sanitarnych dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym i masowym zatruciom.

Tym samym parlament zareagował na pojawienie się na świecie pandemii COVID-19 i epidemii na Ukrainie wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Artykuł 44-3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Ukrainy przewiduje odpowiedzialność administracyjną za naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny osób.

Tak, zgodnie z częścią 1 art. 44-3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Ukrainy, naruszenie przepisów dotyczących kwarantanny ludzi, zasad i norm sanitarno-higienicznych, sanitarno-przeciwepidemicznych przewidzianych w Ustawie Ukrainy „O ochronie ludności przed chorobami zakaźnymi” “, inne akty prawne, a także decyzje organów samorządu terytorialnego w sprawach zwalczania chorób zakaźnych,

– pociąga za sobą nałożenie na obywateli grzywny w wysokości od jednego do dwóch tysięcy nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli (od 17 000,00 UAH do 34 000,00 UAH) oraz urzędników – od dwóch do dziesięciu tysięcy nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli. (od 34 000,00 UAH do 170 000,00 UAH).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Artykuł 325 Kodeksu karnego Ukrainy przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie zasad i norm sanitarnych dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym i masowym zatruciom.

Tak, zgodnie z częścią 1 art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, naruszenie zasad i przepisów ustanowionych w celu zapobiegania epidemiom i innym chorobom zakaźnym oraz masowym chorobom niezakaźnym (zatruciom) i zwalczaniu ich, jeżeli działania te spowodowały lub można było wiedzieć, że powodują rozprzestrzeniania się tych chorób,

– podlega karze grzywny od tysiąca do trzech tysięcy niepodlegających opodatkowaniu minimalnych dochodów obywateli (od 17 000,00 UAH do 51 000,00 UAH) albo aresztu do 6 miesięcy albo ograniczenia wolności do 6 miesięcy do trzech lat lub pozbawienia wolności na ten sam okres (do trzech lat).

Zgodnie z częścią 2 art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy, te same czyny opisane w części 1 art 325 Kodeksu karnego Ukrainy, jeśli spowodowali śmierć ludzi lub inne poważne konsekwencje,

– podlegają karze pozbawienia wolności od pięciu do ośmiu lat.

Dlatego dla zakwalifikowania działań osoby na podstawie art. 44-3 Kodeksu pracy lub art. 325 Kodeksu karnego Ukrainy konieczne jest ustalenie obecności w czynnościach osoby, w szczególności:

– naruszenie zasad dotyczących kwarantanny osób, lub

– naruszenie zasad i norm sanitarno-higienicznych, sanitarno-przeciwepidemicznych przewidzianych w Ustawie Ukrainy „O ochronie ludności przed chorobami zakaźnymi” lub innych aktach prawnych, lub

– naruszenie decyzji organów samorządu terytorialnego w sprawach zwalczania chorób zakaźnych, lub

– naruszenie innych zasad i przepisów ustanowionych w celu zapobiegania epidemiom i innym chorobom zakaźnym, a także masowym chorobom niezakaźnym (zatrucia).

Podsumowanie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i zasad sanitarnych można obejrzeć pod tym linkiem: Podsumowanie praktyki sądowej w zakresie ścigania osób za naruszenie warunków kwarantanny, norm i zasad sanitarnych

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów. Uważaj na siebie i bądź zdrowy!

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych konsultacji i wyjaśnień lub innej pomocy prawnej – skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy!

Prawnik Jarosław Hasiak