Без категоріїAktualności

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w procesie derywacyjnym

Prawnik firmy Jarosław Hasiak skutecznie bronił interesów klienta w sporze z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesionym w imieniu spółki, z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez byłego kierownika w kwota około 1,5 mln hrywien.

Po rozpatrzeniu wskazanej sprawy Sąd Gospodarczy Obwodu Lwowskiego zaspokoił w całości roszczenia, z czym zgodził się również Zachodni Apelacyjny Sąd Gospodarczy. Sąd Najwyższy w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego wysłuchał argumentów skargi kasacyjnej przygotowanej przez adwokata spółki i unieważnił oba orzeczenia sądowe, przekazując materiały sprawy do ponownego rozpatrzenia do Sądu Gospodarczego obwodu Lwowskiego.

Zgodnie z wynikiem nowej rozprawy sąd, biorąc pod uwagę wnioski Sądu Najwyższego, wydał postanowienie o odmowie zaspokojenia roszczeń, które po złożeniu apelacji pozostawiono bez zmian. Tym samym klient firmy otrzymał orzeczenie sądu, w którym stwierdzono, że jego działania nie stanowiły przestępstwa i wyrządziły szkodę spółce, której był szefem.