Aktualności

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta przed Sądem Najwyższym

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta – urzędnika spółki handlowej w sporze o roszczenie pochodne członka tej spółki o odszkodowanie, których łączna kwota została określona przez powoda na ponad UAH 2 400 000.

W wyniku udzielonej pomocy prawnej Uchwała Sądu Najwyższego w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 15 maja 2019 r. utrzymała w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji, który odmówił zaspokojenia roszczeń ze względu na bezzasadność . Interesy klienta reprezentowali Arsen Astaszkin i Wasyl Grynczuk.