Aktualności

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta we Lwowskim Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta podmiotu gospodarczego – podatnika w sporze z Wydziałem Głównym Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie lwowskim.

W wyniku udzielonej pomocy prawnej decyzja Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 maja 2018 r. utrzymała w mocy orzeczenie Lwowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r., które w całości zaspokoiło roszczenia – deklaracje podatkowe zostały uznane za niezgodne z prawem i anulowane – decyzja na łączną kwotę 979 920 UAH. (z uwzględnieniem grzywien). Interesy klienta reprezentowali Arsen Astaszkin i Wasyl Grynczuk.