Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta w sporze z Państwową Inspekcją Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie

02/12/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali i bronili interesów klienta – podmiotu działalności urbanistycznej w sporze z Państwowym Inspektoratem Kontroli Architektonicznej i Budowlanej we Lwowie o zażalenie w sądzie na postanowienie o postawieniu klienta przed sądem zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O odpowiedzialności za wykroczenia w sferze działalności urbanistycznej”. W wyniku udzielonej pomocy prawnej postanowieniem lwowskiego […]

Prawnik firmy został wpisany do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego

25/10/2019 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Decyzją Rady Adwokackiej Obwodu Lwowskiego z dnia 25 października 2019 r. adwokat spółki Taras Seniw został włączony do Komitetu Ochrony Praw Adwokatów i Gwarancji Działalności Adwokackiej Obwodu Lwowskiego. Taras Seniv będzie monitorował przestrzeganie praw i gwarancji adwokackich podczas dochodzenia prawników przez organy ścigania.

Odpowiedzialność za korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania

14/10/2019 Posted Posted in Blog

W ostatnim czasie coraz częściej musimy udzielać pomocy prawnej podczas przeszukań prowadzonych w ramach śledztwa w sprawie przestępstw związanych z używaniem nielicencjonowanego oprogramowania. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​bardzo niewiele osób jest świadomych ryzyka i odpowiedzialności związanych z popełnianiem takich przestępstw. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odpowiedzialności za korzystanie z […]

Prawnik firmy wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej

11/10/2019 Posted Posted in Aktualności

11 października 2019 r. prawnik firmy Jarosław Hasiak wziął udział w V etapie ogólnopolskiej dyskusji Projektu strategii własności intelektualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali na tematy związane z zarządzaniem państwem w zakresie własności intelektualnej, zagadnieniami organizacji systemu ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami stanowienia prawa ochrony własności intelektualnej, zagadnieniami ochrony praw własności intelektualnej.

Zatrzymanie osoby poszukiwanej na arenie międzynarodowej przez Interpol. Areszt tymczasowy i ekstradycyjny.

07/10/2019 Posted Posted in Blog

Począwszy od 2016 roku gwałtownie wzrosła liczba aresztowań obcokrajowców poszukiwanych przez Interpol przy przekraczaniu granicy z Ukrainą. Związane jest to z uruchomieniem w 2016 roku bezpiecznego kanału komunikacji pomiędzy Administracją Państwowej Straży Granicznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Sekretariatem Generalnym Interpolu, zainstalowaniem oprogramowania systemowego oraz upoważnieniem pracowników do korzystania z odpowiednie zautomatyzowane banki danych. Umożliwiło to […]

Czym jest Interpol i jak znaleźć się w jego bazach poszukiwanych

03/10/2019 Posted Posted in Blog

Znaczna część spraw w naszej praktyce karnej to sprawy związane z procedurą zatrzymania, aresztowania i ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol. Postanowiliśmy podsumować doświadczenie i wiedzę, które zdobyliśmy podczas ochrony klientów w ramach procedur ekstradycyjnych i podzielić się nimi z Państwem. Zacznijmy więc najpierw od tego, czym jest Interpol, jakie są zasady działania tej organizacji oraz […]

Prawnicy firmy wzięli udział w Ogólnoukraińskim forum na temat bezpieczeństwa korporacyjnego i prawnego

09/08/2019 Posted Posted in Aktualności

9 sierpnia 2019 r. prawnicy spółki Arsen Astaszkin, Taras Seniv i Wasyl Grynczuk wzięli udział w Ogólnoukraińskim Forum Prawnego Bezpieczeństwa Korporacyjnego. Podczas forum, w celu wymiany doświadczeń, uczestnicy poruszali szereg aktualnych zagadnień, w szczególności: szpiegostwo korporacyjne i kryminalistykę; przestępstwa korporacyjne; dossier kontrahenta lub konkurenta, które należy wziąć pod uwagę; fantomowi kontrahenci, jak być bezpiecznym; konflikty […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta przed Sądem Najwyższym

15/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta – urzędnika spółki handlowej w sporze o roszczenie pochodne członka tej spółki o odszkodowanie, których łączna kwota została określona przez powoda na ponad UAH 2 400 000. W wyniku udzielonej pomocy prawnej Uchwała Sądu Najwyższego w ramach Kasacyjnego Sądu Gospodarczego z dnia 15 maja 2019 r. utrzymała w mocy […]

Prawnicy firmy skutecznie bronili interesów klienta we Lwowskim Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym

01/05/2019 Posted Posted in Aktualności

Prawnicy firmy z powodzeniem reprezentowali interesy klienta podmiotu gospodarczego – podatnika w sporze z Wydziałem Głównym Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie lwowskim. W wyniku udzielonej pomocy prawnej decyzja Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 maja 2018 r. utrzymała w mocy orzeczenie Lwowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r., które w całości […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w Sądzie Gospodarczym w Kijowie

16/04/2019 Posted Posted in Aktualności

W dniu 16.04.2019 Sąd Gospodarczy w Kijowie wydał postanowienie, które zaspokoiło roszczenie naszego klienta o windykację na jego rzecz z tytułu umowy kupna-sprzedaży udziału w kapitale zakładowym (prawa korporacyjne) osoby prawnej, która jest właścicielem kamieniołomu granitu. Wierzytelność została uregulowana w całości, dług został ściągnięty w kwocie 2.822.000 UAH. Interesy klienta reprezentował prawnik firmy Taras Seniv.

Prawnik firmy wziął udział w wykładzie profesora Bostiana Zupanchicha

21/03/2019 Posted Posted in Aktualności

21 marca 2019 r. prawnik firmy Jarosław Hasiak wziął udział w wykładzie prof. Bostiana Zupanchicha „ Praworządność i Sprawiedliwość we współczesnym paradygmacie praw człowieka”. Profesor Bostian Zupanchich jest sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zajmującym to stanowisko od ponad 10 lat, wiceprzewodniczącym Komitetu ONZ przeciwko Torturom, doktorem prawa z Uniwersytetu Harvarda. Wykład poświęcony był praktycznym aspektom […]