Prawnik firmy Jarosław Hasiak, w ramach zespołu prawników futsalu, zajął III miejsce w międzynarodowym turnieju w Bielsko-Białej (Polska)

01/12/2018 Posted Posted in Aktualności

1 grudnia 2018 r. prawnik firmy Jarosław Hasiak wchodzi w skład zespołu prawników futsalu “Lwowskie lwy” wziął udział w międzynarodowym turnieju Second Open Tournament of Lawyers and Legal Practitioners “Cup of the Dean of the District Bar Association”, który odbył się w Bielsko-Białej (Polska). Nasz zespół w trudnej walce zajął zaszczytne trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy […]

Prawnicy firmy wzięli udział w ukraińsko-niemieckim forum prawników

27/11/2018 Posted Posted in Aktualności

W dniach 26-27 listopada 2018 r. starszy wspólnik spółki Bohdan Prokopyszyn oraz prawnik spółki Taras Seniw wzięli udział w ukraińsko-niemieckim forum prawników. W ramach forum odbyło się wydarzenie informacyjno-dyskusyjne „Forum o obronie w postępowaniu karnym”. Ze strony niemieckiej adwokaturę reprezentował dyrektor międzynarodowego oddziału Federalnej Izby Adwokackiej adwokat dr. Veronika Horrer oraz członkowie komisji prawa karnego […]

Prawnik firmy był prelegentem na wydarzeniu organizowanym przez ELSA Lwów

14/11/2018 Posted Posted in Aktualności

14 listopada 2018 r. prawnik spółki Jarosław Hasiak wystąpił jako prelegent na wydarzeniu zorganizowanym przez ELSA Lwów. Podczas wydarzenia Jarosław podzielił się swoimi poglądami na aktualne zagadnienia prawa procesowego cywilnego, w szczególności dotyczące praw i obowiązków uczestników postępowania cywilnego na gruncie nowego Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe sposoby nadużywania praw procesowych […]

Prawnik firmy Yaroslav Hasiak, w ramach zespołu prawnego ds. futsalu, wziął udział w międzynarodowym turnieju w Wilnie (Litwa)

08/09/2018 Posted Posted in Aktualności

8 września 2018 r. w Wilnie (Litwa) odbył się V doroczny turniej piłki nożnej prawników. Drużyna prawników obwodu lwowskiego, w skład której wchodzi prawnik Jarosław Hasiak, rozpoczęła się od losowania (0:0) przeciwko drużynie z Rygi. Następnie pewnie (4:0) pokonali drużyny ukraińskich miast Charkowa, Doniecka, Czerkas i Dniepru. W trzecim meczu, w ostatnich minutach, przegrały z […]

Prawnik firmy wziął udział w Międzynarodowym Forum Własności Intelektualnej

25/04/2018 Posted Posted in Aktualności

W dniu 25.04.2018 prawnik firmy Yaroslav Hasyak wziął udział w Międzynarodowym Forum Własności Intelektualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali i oceniali aktualny stan zaawansowania w dziedzinie własności intelektualnej prawa i zaproponował obiecujące mechanizmy poprawy ochrony tych praw, w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych i dozwolonego użytku utworów muzycznych.