Без категоріїAktualności

Prawnik firmy skutecznie reprezentował interesy klienta w Apelacyjnym Sądzie Handlowym w Kijowie

W dniu 02.02.2016 postanowieniem Apelacyjnego Sądu Handlowego w Kijowie podtrzymało decyzję Sądu Gospodarczego w Kijowie o zaspokojeniu roszczenia naszego klienta, który jest właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego, przeciwko jego byłemu najemcy, który jest operatorem sieci hipermarketów budowlanych.

p>

W szczególności powyższą decyzją postanowiono pobrać od pozwanego na rzecz naszego klienta karę za nieterminowy zwrot wynajmowanego lokalu w wysokości ponad ponad 21 milionów hrywien.

Skuteczne reprezentowanie interesów klienta zostało przeprowadzone przez prawnika firmy Jarosława Hasyaka.