Kancelaria “Prokopyszyn i Wspólnicy” życzy współpracownikom, przyjaciołom i klientom szczęśliwego Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia!

28/12/2016 Posted Posted in Aktualności

Kancelaria prawnicza „Prokopyszyn i Wspólnicy” szczerze gratuluje współpracownikom, przyjaciołom i klientom nadchodzących jasnych i radosnych świąt Nowego Roku i Bożego Narodzenia! Te ukochane i długo oczekiwane dni od dzieciństwa są wypełnione światłem wspólnego szczęścia, zabawy, oczekiwania na cud i bajek, ciepła i nadziei. Niech te święta będą obchodzone w gronie najbliższych i najbliższych osób. Maj […]

Prawnik firmy Yaroslav Hasiak był prelegentem na warsztatach Law IT: Listopad. Edycja umowy

10/11/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

10 listopada 2016 r. prawnik spółki Jarosław Hasiak wystąpił jako prelegent na warsztatach „Prawo IT: listopad. Edycja umowy” pod hasłem: „Ochrona IP: aspekt umowny”. Podczas warsztatu Jarosław Hasiak mówił o możliwościach efektywnego kontraktowego ustrukturyzowania portfela własności intelektualnej, w szczególności, ale nie wyłącznie, praw autorskich do programów komputerowych.

Starszy wspólnik spółki Bohdan Prokopyszyn wziął udział w podpisaniu memorandum między Lwowską Obwodową Radą Adwokacką a LNU im. Iwan Franko

29/10/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 29 października 2016 r. Bohdan Prokopyszyn, jako wiceprzewodniczący Lwowskiej Obwodowej Rady Adwokackiej, wziął udział w podpisaniu memorandum o współpracy instytucjonalnej między Lwowską Obwodową Radą Adwokacką a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Zgodnie z memorandum postanowień Rada Adwokacka Obwodu Lwowskiego udzieli niezbędnej pomocy metodycznej w nauczaniu dyscyplin prawniczych, rozumiejąc fundamentalną rolę prawnika w […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta w Apelacyjnym Sądzie Handlowym w Kijowie

15/06/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 15 czerwca 2016 r. decyzja Apelacyjnego Sądu Handlowego w Kijowie pozostawiła niezmienioną decyzję Sądu Gospodarczego w Kijowie, który odmówił zaspokojenia roszczenia windykacyjnego od naszego klienta (będącego właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego ) na rzecz swojego najemcy (będącego jednym z największych operatorów na rynku sprzedaży materiałów budowlanych) ponad 2 mln euro kary za naruszenie warunków umowy […]

Prawnicy spółki wzięli udział w VI Zachodnioukraińskim Forum Prawnym

27/05/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniach 26-27 maja 2016 r. we Lwowie odbyło się VI Zachodnioukraińskie Forum Prawne zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. Wspólnik zarządzający firmy Wasyl Grynczuk, a także w wydarzeniu wzięli udział prawnicy spółki Arsen Astashkin, Taras Seniv i Yaroslav Hasyak. W pierwszym dniu wydarzenia uczestnicy forum dyskutowali na aktualne tematy walki z korupcją na Ukrainie. W […]

Podsumowanie wyników I Konkursu Stypendialnego, zorganizowanego z inicjatywy i przy wsparciu Kancelarii Prawnej „Prokopyszyn i Wspólnicy”

28/04/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2016 r. komisja konkursowa zakończyła dyskusję i ocenę wszystkich prac zgłoszonych do I Konkursu Stypendialnego, zorganizowanego z inicjatywy i przy wsparciu Kancelarii Prawnej Prokopyszyn i Wspólnicy. Według na podstawie wyników dyskusji i oceny komisja konkursowa podjęła decyzję o wyłonieniu zwycięzcy konkursu Gahramanov Ilgar Kamran-ogla i przyznaniu mu pierwszej nagrody pieniężnej.

Prawnicy firmy pomyślnie przeszli szkolenie w ramach Programu Certyfikatów „Prawa Człowieka w Środowisku Biznesu”, organizowanego przez UCU Rule of Law

23/04/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

23.04.2016 prawnicy firmy Taras Seniv i Yaroslav Hasyak pomyślnie ukończyli szkolenie w ramach Programu Certyfikatów „Prawa Człowieka w Środowisku Biznesu” organizowanego przez UCU Rule of Law i otrzymali odpowiednie certyfikaty. < p>Podczas szkolenia w ramach określonego programu wykładowcami byli wybitni naukowcy i praktykujący prawnicy o światowej renomie, w szczególności: znany ukraiński prawnik międzynarodowy, sędzia ad […]

Prawnicy spółki wzięli udział w Okrągłym Stole Stowarzyszenia Prawników Ukrainy „Kontrakty z deweloperami między dwoma światłami: sprzeczności prawa autorskiego i prawa podatkowego”

25/03/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 25 marca 2016 r. prawnicy spółki Taras Seniv i Jarosław Hasyak wzięli udział w okrągłym stole zorganizowanym przez Komisję APU ds. Telekomunikacji, Informatyki i Internetu oraz Lwowską Komisję ds. dwa pożary: sprzeczność prawa autorskiego i prawa podatkowego”. Podczas wydarzenia uczestnicy omówili specyfikę zawierania umów z deweloperem pod kątem ewentualnych konsekwencji podatkowych. Szczególną uwagę […]

Prawnicy spółki wzięli udział w Okrągłym Stole lwowskiego oddziału APU „Spółkowe stosunki prawne: regulacja prawna i praktyka sądowa. Trendy w prawie spółek”

19/02/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 19 lutego 2016 r. wspólnik zarządzający spółki Wasyl Grynczuk oraz prawnicy spółki Taras Seniw i Jarosław Hasiak wzięli udział w okrągłym stole zorganizowanym przez lwowski oddział Stowarzyszenia Prawników Ukrainy , którego temat brzmiał: „Spółkowe stosunki prawne: regulacja prawna i praktyka sądowa. Trendy prawa korporacyjnego”. Podczas wydarzenia szczegółowo omówiono następujące kwestie: moment uzyskania statusu […]

Prawnik firmy skutecznie bronił interesów klienta w Naczelnym Wyspecjalizowanym Sądzie Ukrainy do rozpatrywania spraw cywilnych i karnych

11/02/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 11 lutego 2016 r. postanowieniem Naczelnego Sądu Specjalistycznego Ukrainy do rozpatrzenia spraw cywilnych i karnych pozostawiono bez zmian orzeczenie Sądu Apelacyjnego Obwodu Lwowskiego, które zaspokoiło roszczenie naszego klienta o odzyskanie odszkodowania od pozwanemu za połowę pieniędzy wniesionych przez pozwanego na kapitał zakładowy. Prawnikowi spółki udało się udowodnić prawo jednego z małżonków, w postanowieniu […]

Kancelaria Adwokacka SA “Prokopyszyn i Wspólnicy” ogłasza przeprowadzenie I Konkursu Stypendialnego na prace naukowe wśród studentów prawa.

09/02/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

Kancelaria Prawna “Prokopyszyn i Wspólnicy” SA ogłasza przeprowadzenie I Konkursu Stypendialnego na prace naukowe wśród studentów prawa. Aby wziąć udział w konkursie, sugerujemy przeprowadzenie badań na jeden z następujących tematów: Prawa korporacyjne jako przedmiot umowy zastawu. Mechanizm i kolejność wykluczenia. Algorytm egzekucji praw korporacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym. Sposoby inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Ryzyka dla inwestora […]

Prawnik firmy skutecznie reprezentował interesy klienta w Apelacyjnym Sądzie Handlowym w Kijowie

02/02/2016 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 02.02.2016 postanowieniem Apelacyjnego Sądu Handlowego w Kijowie podtrzymało decyzję Sądu Gospodarczego w Kijowie o zaspokojeniu roszczenia naszego klienta, który jest właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego, przeciwko jego byłemu najemcy, który jest operatorem sieci hipermarketów budowlanych. p> W szczególności powyższą decyzją postanowiono pobrać od pozwanego na rzecz naszego klienta karę za nieterminowy zwrot wynajmowanego lokalu w […]