Без категоріїAktualności

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Sądem Najwyższym Ukrainy

W dniu 27 maja 2015 roku prawnicy firmy reprezentowali interesy klienta w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy Ukrainy. W przedmiotowej sprawie przeciwnicy naszych klientów zwrócili się do sądu o uchylenie decyzji Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy z powodu nierównego stosowania przez sąd kasacyjny tych samych norm prawa procesowego, a mianowicie art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy. W szczególności zwrócili uwagę, że spory dotyczące obowiązku najemcy do opuszczenia wynajmowanego lokalu należy rozpatrywać wyłącznie na podstawie lokalizacji wynajmowanej nieruchomości. Z drugiej strony skład sędziowski Sądu Najwyższego Ukrainy zgodził się z argumentami specjalistów naszej spółki, że odpowiednie roszczenia, zgodnie z wymogami art. 15 k.p.k., należy rozpatrywać wyłącznie według miejsca przebywania oskarżonego. W związku z tym decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy odmówiła uwzględnienia wniosku naszych przeciwników, a decyzje sądów pierwszej, apelacyjnej i kasacyjnej instancji zostały przyjęte na korzyść naszych klientów — pozostawione bez zmian.