Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Sądem Gospodarczym w Kijowie

02/12/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 02.12.2015 r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Kijowie rozstrzygnięto pozew naszego klienta, który jest właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego, przeciwko jego byłemu najemcy, który jest operatorem sieci hipermarketów budowlanych. W szczególności we wspomnianej decyzji postanowiono pobrać od pozwanego na rzecz naszego klienta karę za nieterminowy zwrot wynajmowanego lokalu w wysokości ponad 21 milionów hrywien. < p>Interesy […]

Specjaliści firmy wzięli udział w wykładzie zorganizowanym przez Cykl Wykładów Praworządności UCU

16/09/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 16 września 2015 r. specjaliści firmy Taras Seniv i Yaroslav Hasiak wzięli udział w wykładzie z serii wykładów UCU Rule of Law, zorganizowanej przez Ukraiński Uniwersytet Katolicki wraz z Agencją Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). W ramach wskazanego wykładu Richard Hyde, starszy śledczy Komisji ds. Kwalifikacji Sędziowskich Stanu Georgia (USA), wygłosił referat […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Sądem Najwyższym Ukrainy

27/05/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 27 maja 2015 roku prawnicy firmy reprezentowali interesy klienta w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy Ukrainy. W przedmiotowej sprawie przeciwnicy naszych klientów zwrócili się do sądu o uchylenie decyzji Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy z powodu nierównego stosowania przez sąd kasacyjny tych samych norm prawa procesowego, a mianowicie art. 16 Kodeksu postępowania cywilnego Ukrainy. […]

Specjaliści firmy wzięli udział w okrągłym stole Komisji Prawa Konkurencji Stowarzyszenia Prawników Ukrainy

07/05/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 7 maja 2015 r. specjaliści firmy Taras Seniv i Jarosław Hasyak uczestniczyli w okrągłym stole Komisji ds. Prawa Konkurencji Stowarzyszenia Prawników Ukrainy na temat „Perspektywy reformy służby wykonawczej Ukrainy”. Na tym wydarzeniu poruszono kwestie reorganizacji Państwowej Służby Wykonawczej, wpływu reformy sądownictwa na system wykonywania orzeczeń, uprawnień i roli egzekutorów państwowych i prywatnych, podsumowując […]

Prawnik spółki wziął udział w wykładzie organizowanym przez cykl wykładów UCU Rule of Law Lecture Series

29/04/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 29 kwietnia 2015 r. specjalista firmy Jarosław Hasiak wziął udział w wykładzie zorganizowanym przez Cykl Wykładów Praworządności UCU przy wsparciu lwowskiego oddziału Stowarzyszenia Prawników Ukrainy. W ramach tego wykładu Bohdan Vytvytskyi, który jest znanym amerykańskim prawnikiem i ponad 20-letnim prokuratorem federalnym w Prokuraturze Okręgowej w New Jersey, USA, wygłosił przemówienie na temat „Praworządność, […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Wyższym Sądem Gospodarczym Ukrainy

16/04/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 16 kwietnia 2015 r. prawnicy firmy reprezentowali interesy klienta w sprawie rozpatrywanej przez Najwyższy Sąd Gospodarczy Ukrainy. Zgodnie z wynikami przeglądu sprawy podjęto uchwałę uchwalony, który uwzględnił naszą skargę kasacyjną i uchylił uchwałę Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego. W przedmiotowej uchwale ustalono brak podstaw prawnych do obciążenia naszego klienta, będącego właścicielem centrum handlowo-rozrywkowego, na […]

Prawnicy firmy skutecznie reprezentowali interesy klienta przed Wyższym Sądem Gospodarczym Ukrainy

01/04/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 1 kwietnia 2015 r. prawnicy firmy reprezentowali interesy klienta w sprawie, którą rozpatrywał Najwyższy Sąd Gospodarczy Ukrainy. Zgodnie z wynikami przeglądu sprawy podjęto uchwałę , którym skarga kasacyjna naszych przeciwników została oddalona, ​​a wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji rozstrzygnięte na korzyść naszego klienta — pozostawione bez zmian. Dlatego skład sędziowski Wyższego Sądu […]

Prawnik spółki był prelegentem w VII Ogólnoukraińskiej Szkole Prawa Gospodarczego

29/03/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 29 marca 2015 r. na bazie Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki odbyła się VII Ogólnoukraińska Szkoła Prawa Gospodarczego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawników Ukrainy. Taras Seniv, prawnik firmy, był jednym z prelegentów. W swoim wystąpieniu Taras Seniv przybliżył problematykę instytucji zwrotu pozwu w procesie gospodarczym, a także podzielił się z uczestnikami […]

Starszy wspólnik spółki Bohdan Prokopyszyn wygłosił przemówienie na imprezie podnoszącej kwalifikacje prawników, zorganizowanej przez Lwowską Obwodową Radę Adwokacką

21/02/2015 Posted Posted in Без категорії, Aktualności

W dniu 21 lutego 2015 r. Bohdan Prokopyszyn, starszy wspólnik spółki, w ramach imprezy podnoszącej kwalifikacje prawników, organizowanej przez Lwowską Obwodową Radę Adwokacką, wygłosił przemówienie na temat: „Problematyczne kwestie przygotowanie, skierowanie wniosków adwokackich. Czynności adwokata w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi na wnioski”. Podczas określonego protokołu Bohdan Prokopyszyn zwrócił uwagę zebranych na przepisy norm prawnych regulujących […]