Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy”!

Kancelaria Adwokacka „Prokopyszyn i Partnerzy” została założona we Lwowie w 2013 roku. Biuro założone przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem świadczenia pomocy prawnej, którzy jako jedni z pierwszych zaczęli świadczyć pomoc prawną dla biznesu na terenie Ukrainy Zachodniej po ogłoszeniu niepodległości naszego państwa. Doświadczenie praktyczne nasi fachowcy zdobywali, świadcząc pomoc prawną zarówno samodzielnie, jak i w składzie firm prawniczych oraz zjednoczeń adwokackich.

Doskonała znajomość ustawodawstwa ukraińskiego naszych fachowców, rozuminie specyfiki realizacji działalności przedsiębiorczej we współczesnych realiach ukraińskich w połączeniu z nienaganną reputacją oraz wieloletnim doświadczeniem działalności adwokackiej znalazły uznanie wśród ukraińskich i zagranicznych klientów.

Jednym z najważniejszych rodzajów pomocy prawnej, świadczonej przez naszych specjalistów, jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów klientów przed sądami wszystkich instancji i jurysdykcji.

Ponadto specjaliści kancelarii świadczą kompleksową obsługę prawną działalności gospodarczej, w tym z udziałem inwestorów zagranicznych.

Fachowcy Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy” są człąkami ogólnoukraińskich publicznych organizacji zawodowych, uczestniczą w działalności organów samorządu adwokackiego.

Uczestnictwo w organizacjach zawodowych pozwala specjalistom kancelarii wymieniać się doświadczeniem, omawiać aktualne kwestie pojawiające się w czasie aktywności zawodowej i nawiązywać pewne kontakty biznesowe.

W swojej działalności fachowcy Kancelarii Adwokackiej „Prokopyszyn i Partnerzy” zapewniają dotrzymanie wysokich standardów jakości pomocy prawnej i zasad etyki adwokackiej, podtrzymując i zachowując przy tym najlepsze tradycje adwokatury klasycznej. Świadcząc pomoc prawną, fachowcy naszej kancelarii orientują się na osiągnięcie pozytywnego ekonomicznego wyniku dla klientów.

Wskaźnikiem jakości naszych usług jest zaufanie stałych klientów do fachowców kancelarii, którzy w ciągu wielu lat zlecają założycielom firmy rozwiązania swoich najtrudniejszych problemów.