Новини

Адвокат компанії здобув перемогу у Європейському суді з прав людини

21/09/2022 Posted

Адвокат компанії Тарас Сенів здобув перемогу у Європейському суді з прав людини.

Так, 20.09.2022 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення у справі Кадушкевич проти України (Заява № 21702/14).

Суд постановив, що державою було допущено порушення прав заявника, які передбачені пунктами 1,3 статті 5 Конвенції. Відтак, арешт заявника, який мав місце 19.09.2013 року, суд визнав свавільним, а його тримання під вартою – необґрунтованим.

Також суд присудив заявнику справедливу сатисфакцію: 3900 євро відшкодування моральної шкоди та 500 євро відшкодування судових витрат.

Тарас Сенів здійснював захист заявника не тільки у Європейському суді з прав людини, але й протягом усього періоду національного кримінального провадження аж до його закриття у зв’язку з відмовою прокуратури від підтримання обвинувачення.

З повним текстом рішення ЄСПЛ можна ознайомитись за посиланням:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20KADUSHKEVYCH%20v.%20UKRAINE\%22%22],%22itemid%22:[%22001-219264%22]}